bedela


bedela
{{#}}{{LM_B46640}}{{〓}}
{{[}}bedela{{]}} ‹de·de·la›
{{《}}s.f.{{》}}
{{↑}}bedel{{↓}}.

Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos. 2015.

Mira otros diccionarios:

  • bedela — → bedel …   Diccionario panhispánico de dudas

  • bedel — {{#}}{{LM B05019}}{{〓}} {{SynB05136}} {{[}}bedel{{]}} ‹be·del› {{《}}▍ s.com.{{》}} {{♂}}En un centro oficial,{{♀}} persona cuyo trabajo consiste en dar la información requerida, mantener el orden necesario, suministrar los materiales y realizar… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • bedel — ‘Empleado subalterno en un centro de enseñanza, en un centro oficial o en un museo’. Por su terminación, es común en cuanto al género (el/la bedel; → género2, 1a y 3i): «Las cartas fueron retiradas al instante por una bedel autorizada» (País [Esp …   Diccionario panhispánico de dudas

  • género — género1 Esta palabra tiene en español los sentidos generales de ‘conjunto de seres u objetos establecido en función de características comunes’ y ‘clase o estilo’: «El citado autor [...] ha clasificado los anuncios por géneros» (Díaz Radio [Esp.… …   Diccionario panhispánico de dudas

  • àko — in ako vez. (ȁ) raba peša 1. v pogojnih odvisnih stavkih za izražanje pogoja, s katerim se uresniči dejanje nadrednega stavka; če: jed bo okusnejša, ako dodaš malo smetane; ako bi bili držali skupaj, bi več dosegli; to bi ti zmogla, ako bi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • deviírati — am nedov. in dov. (ȋ) knjiž. odmikati se od normalnega, pravega, odklanjati se: birokracija je bedela nad tem, da umetnost ne bi deviirala; preh. človeka deviirajo lastni interesi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • skózi — tudi skóz prisl. (ọ̑) 1. izraža premikanje ali usmerjenost z ene strani na drugo a) glede na širino, globino: bila je taka gneča, da sem se komaj prebil skozi; žebelj je prišel skozi, ker si premočno udarjal; rezina kruha je bila tanka, da se je …   Slovar slovenskega knjižnega jezika